KOMUNIKAT dodatkowy - SPINNINGOWE III GPO z łodzi - MO III Tura - 14.07.2024r. - Odra m. Gostchorze

W związku ze zbliżającymi się zawodami spinningowymi GPO z łodzi 14.07.2024r. na rzece Odra w miejscowości Gostchorze prosimy o zapoznanie się  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków.

Przypominamy o konieczności posiadania:

  • uprawnień na patent sternika, gdy moc silnika spalinowego przekracza 10kW;
  • koła ratunkowego wraz z linką jeśli budowa i konstrukcja łodzi pozwala na jego umieszczenie;
  • odpowiednich gaśnic, gdy długość kadłuba przekracza 3,5m i wyposażona jest w silnik mechaniczny;
  • kamizelek ratunkowych (kapoków) dla każdej osoby znajdującej się na łodzi.

Organizator zawodów, przed dopuszczeniem teamów do rywalizacji, będzie sprawdzał wymagane wyposażenie łodzi oraz uprawnienia motorowodne.