OGŁOSZENIE - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW BRZANA w Bytomiu Odrzańskim

Pełnomocnik Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze ds. Koła PZW „BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim, zwołuje na dzień 27 lipca 2024 r.  na godzinę 17:00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Koła „BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim, w celu:

  • Wyboru prezesa Koła PZW "BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim,
  • Wyboru Zarządu Koła „BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim,
  • Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Koła „BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim,
  • Uzupełnienia składu sądu Koleżeńskiego  Koła „BRZANA” w Bytomiu Odrzańskim.

Miejscem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Koła będzie Dom Kultury w Bytomiu Odrzańskim.

W przypadku braku kworum, drugi termin wyznacza się na godzinę 17:17 w tym samym dniu i miejscu.

 

>> OGŁOSZENIE W PDF <<