Konkurs z wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie działania PZW Okręg w Zielonej Górze

Powiadom znajomego:

Logo Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego

Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Zielonej Górze.

Celem konkursu jest popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci  i młodzieży oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wędkarstwa, zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, etyki, ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs polega na wypełnieniu przez zawodnika testu o tematyce ekologiczno-wędkarskiej w jak najkrótszym czasie. Test zawiera 31 pytań spośród pytań zamieszczonych poniżej.

w tym 25 pytań testowych i 6 pytań opisowych: 4 dotyczące ryb (nazwa ryby, jej okres ochronny i wymiar ochronny) i 2 dotyczące roślin wodnych (nazwa rośliny).

Baza pytań została przygotowana na zlecenie Rady ds. Młodzieży przy Zarządzie Głównym, która równocześnie jest bazą pytań obowiązującą podczas rozgrywania na Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich PZW

>> PYTANIA TESTOWE

>> RYBY

>> ROŚLINY

Pytania powstały na podstawie poniższych przepisów i aktów prawnych:

1. Ustawa z dn. 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 25.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001.w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

4. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb z dn. 20.09.2019 r.

 

Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje 1 pkt. Za odpowiedź połowiczną – 0,5 pkt. Za złą, lub brak odpowiedzi na pytanie – 0 pkt.

W pytaniach opisowych przy błędnie podanej nazwie ryby wszystkie pozostałe odpowiedzi dotyczące tej ryby są punktowane na „0”, nawet jeżeli którakolwiek z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Jeżeli jakakolwiek ryba w pytaniu nie posiada okresu ochronnego, wymiaru ochronnego lub dziennego limitu połowów właściwą odpowiedzią jest : „brak”, „nie posiada” lub „nie dotyczy”. Brak odpowiedzi na takie pytanie, lub postawienie kreski punktowane jest na „0”. Ogólna, maksymalna, możliwa liczba uzyskanych punktów w konkurencji  39 pkt.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania Okręgu PZW  w Zielonej Górze.

Uczniowie oraz szkoły mają okazję do zdobycia nagród i dyplomów zgodnie z regulaminem konkursu.

 

Regulamin KEW - 2024

Karta zgłoszeniowa                  Karta zgłoszeniowa

Zgoda rodziców

Protokół z etapu szkolnego       Protokół z etapu szkolnego

Karta odpowiedzi

Przykładowy zestaw pytań 1

Przykładowy zestaw pytań 2

Przykładowy zestaw pytań 3

Menu