XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów

Powiadom znajomego:

W dniu 27 luty 2022 r. odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów w WOSiR Drzonków.

Materiały:

Sprawozdanie za kadencję 2017-2021 wraz ze sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz programem działania na lata 2022-2025.

Projekt Regulaminu Obrad.

Ordynacja Wyborcza dla Okręgów uchwalona przez Zarząd Główny.

 

 

 

Uchwała XXIX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręg w Zielonej Górze z dnia 27.02.2022 r.

 

 

XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW Okręg w Zielonej Górze, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i rozpatrzeniu wniosków, przyjmuje uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad XXIX OZD

2.

zatwierdzenia sprawozdań władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze
3. udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze
4. ustalenia składu liczbowego Zarządu oraz organów Okręgu PZW w Zielonej Górze
5. zatwierdzenia wniosku Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze na "Członków Honorowych PZW"
6. zatwierdzenia programu działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2022-2025
7. wyboru władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze na kadencję 2022-2025
8. wyboru delegatów i ich zastępców na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów
9. uchylenia uchwały XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów w sprawie zakazu połowu uklei na zawodach wędkarskich z wyłączeniem zawodów mistrzowskich
10. uchylenia uchwały Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze nr 7/11/2018 z dnia 5.11.2018

Pliki do pobrania

 • 22955-pliki-broszura-na-zjazd-do-druku-czb.pdf

  • 2.93 MB
 • 22955-pliki-regulamin-obrad-xxix-ozd-projekt.pdf

  • 0.21 MB
 • 22955-pliki-ordynacja-wyborcza-uchwala-zg-doc.pdf

  • 0.18 MB
 • 22955-pliki-01-porzadek-i-regulamin-obrad.pdf

  • 0.29 MB
 • 22955-pliki-02-zatwierdzenie-sprawozdan.pdf

  • 0.17 MB
 • 22955-pliki-03-absolutorium.pdf

  • 0.17 MB
 • 22955-pliki-04-sklady-ilosciowe.pdf

  • 0.18 MB
 • 22955-pliki-05-czlonkowie-honorowi.pdf

  • 0.17 MB
 • 22955-pliki-06-program-dzialania-na-kadencje.pdf

  • 0.23 MB
 • 22955-pliki-07-wybory-wladz-i-organow.pdf

  • 0.18 MB
 • 22955-pliki-08-delegaci-na-kzd.pdf

  • 0.16 MB
 • 22955-pliki-09-uchylenie-uchwaly-ukleja.pdf

  • 0.17 MB
 • 22955-pliki-10-uchylenie-uchwaly-zo.pdf

  • 0.18 MB
 • 22955-pliki-uchwala-zjazdowa.pdf

  • 0.18 MB