Odstępstwo od zakazu połowu suma europejskiego

Powiadom znajomego:

Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze otrzymał poniższe zezwolenia na odstępstwo od zakazu połowu ryb z gatunku sum europejski  o wymiarach ochronnych w okresie ochronnym, z naruszeniem limitu połowu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) oraz przechowywanie, posiadanie, przewożenie i przetwórstwo złowionych ryb w celu ograniczenia zbyt licznej populacji suma europejskiego.

1. Każda osoba dokonująca połowów suma poza okresem, wymiarem i limitem ochronnym zobowiązana jest do po-siadania przy sobie kserokopii zezwolenie Marszałka, które jest do pobrania na stronie Okręgu - www.zozgora.pzw.pl.

2. Ponadto osoby korzystające z w/w zezwolenia zobowiązane są do zgłoszenia po zakończeniu połowu do Zespołu Zagospodarowania Wód Biura Okręgu pod numerem tel. 68 453 73 35 lub e-mail: pzw@pzw.zgora.pl.

Pliki do pobrania