Władze Okręgu wybrane na kadencję 2022-2025

Zarząd Okręgu

 • Mirosław KAMIŃSKI

  Prezes Zarządu Okręgu

 • Robert JĘDRYSIAK

  Wiceprezes ds. organizacyjnych

 • Zdzisław KOWALSKI

  Wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód

 • Beata SZULCZEWSKA

  Wiceprezes ds. sportu

 • Grzegorz RUTKOWSKI

  Wiceprezes ds. młodzieży

 • Tomasz ŁUCKIEWICZ

  Sekretarz

 • Edmund WEBER

  Skarbnik

 • Mariusz BRZEZIŃSKI

  Członek Zarządu Okręgu

 • Dariusz CHORAB

  Członek Zarządu Okręgu

 • Mirosław CYRA

  Członek Zarządu Okręgu

 • Maria JOŹWIAK

  Członek Zarządu Okręgu

 • Czesław KOŁODZIEJCZAK

  Członek Zarządu Okręgu

 • Stanisław KUZIÓW

  Członek Zarządu Okręgu

 • Wojciech LICZBIŃSKI

  Członek Zarządu Okręgu

 • Henryk NOWAK

  Członek Zarządu Okręgu

 • Arkadiusz SAKOWICZ

  Członek Zarządu Okręgu

 • Robert SOBIAK

  Członek Zarządu Okręgu

 • Zbigniew WOJTASIK

(1) Uchwała nr 1/03/2022 Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze z dnia 07.03.2022 r. w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Okręgu i wyboru Prezydium Zarządu Okręgu

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 • Henryk STRZEMPEK

  Przewodniczący

 • Radosław BANACH

  Zastępca przewodniczącego

 • Grzegorz RUSEK

  Sekretarz

 • Rafał DYZMAŃSKI

  Członek OKR

 • Leszek DZIEMIDOK

  Członek OKR

 • Marek KAISER

  Członek OKR

 • Grzegorz NOWAK

  Członek OKR

 • Marian OLEJNICZAK

  Członek OKR

Okręgowy Sąd Koleżeński

 • Julian ADRZEJEWSKI

  Przewodniczący

 • Zbigniew BOHATKIEWICZ

  Zastępca przewodniczącego

 • Władysław PARADZIŃSKI

  Sekretarz

 • Jan GAJEK

  Członek OSK

 • Ryszard NAPIERAŁA

  Członek OSK

 • Paweł OMACHEL

  Członek OSK

 • Jan TABERSKI

  Członek OSK

 • Zenon WIECZOREK

  Członek OSK

Rzecznik dyscyplinarny Okręgu

 • Andrzej NUCKOWSKI