Ograniczenia w wędkowaniu

Powiadom znajomego:

TARLISKO OD 01.04 DO 31.05 KAŻDEGO ROKU

Starorzecze - Przyborów (od cmentarza do kładki)

TARLISKO OD 01.01. DO 31.12 KAŻDEGO ROKU

Zbiornik Lubieszów – w części południowo-wschodniej zbiornika wzdłuż zabudowań jednorodzinnych

ZAKAZ ZABIERANIA RYB Z RODZINY ŁOSOSIOWATYCH – obowiązujący przez cały rok

Uchwała Zarządu Okręgu nr 07/11/2022

Kwisa – od Elektrowni Wodnej w Łozach do ujścia rzeki Bóbr

NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ – obowiązujący przez cały rok

Uchwała Zarządu Okręgu nr 13/5/2015

Rzeka Bóbr na odcinku do ujścia Kwisy do mostu kolejowego na os. Moczyń w Żaganiu

Uchwała Zarządu Okręgu nr 1/9/2018

Staw Leśny Żary – oba zbiorniki

Uchwała Zarządu Okręgu nr 5/4/2018

Wagmostaw – Osobny regulamin łowiska na www.zozgora.pzw.pl

Uchwała Zarządu Okręgu nr 03/06/2022

Moczydło (Osiecznica) – Osobny regulamin łowiska na www.zozgora.pzw.pl

Uchwała Zarządu Okręgu nr 01/VIII/2022

Skansen Ochla – Osobny regulamin łowiska na www.zozgora.pzw.pl

Uchwała Zarządu Okręgu nr 04/02/2022

Zalew Czerwieńsk

Uchwała Zarządu Okręgu nr 05/11/2022

Buczek II Staw nr 2

Betony Duże – Nowogród Bobrzański

Wapna Jordanowo - staw nr 1

- do dnia 31.05.2026 na łowisku Wapna Jordanowo – staw nr 1 obowiązuje odstępstwo od zasady NO KILL na połów suma. Odstępstwo nie dopuszcza połowu suma metodą na żywca

Jezioro Świętno

Betonówka w Tuplicach

- do dnia 31.05.2024 na łowisku Betonówka w Tuplicach obowiązuje odstępstwo od zasady NO KILL na połów suma. Odstępstwo nie dopuszcza połowu suma metodą na żywca.

Sulechów Staw Miejski

Staw Przytok

Zalew Świdnicki Górny

Kożuchów Glinianki staw nr 1 Cegielnia (Stary) przy ul. Polnej

Trzeci Staw (Koserz)

NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ – obowiązuje od 01.11 do 31.03 (włącznie) KAŻDEGO ROKU

Uchwała Zarządu Okręgu nr 4/11/2019

Kanał Portowy w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli oraz Cigacicach

Starorzecza w Bobrownikach, Pomorsku oraz zbiornik wyrównawczy Stacji Pomp w Siedlisku

Starorzecza w: Laskach, Ciemnicach i Szczawnie

Kanał oraz port w Krośnie Odrzańskim

Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesińskim)

Uchwała Zarządu Okręgu nr 02E/10/2021

Starorzecze Odry powyżej ujścia rzeki Nysa Łużycka

Uchwała Zarządu Okręgu nr 01E/11/2021

Łowisko Obra Staw (poniżej przepompowni Sadowa)

Rzeka Bóbr od ujścia Brzeźnicy do mostu drogowego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Do akwenów zaliczane jest również pierwsza lewa i prawa ostroga jeżeli taka istnieje. Wprowadza się zakaz używania siatek do przetrzymywania ryb oraz połowu na tzw. "żywca". Zakaz przetrzymywania ryb w siatkach (nie dotyczy zawodów wędkarskich zgłoszonych do Biura Zarządu Okręgu w trakcie ich rozgrywania).

WYZNACZONE OBRĘBY I OKRESY OCHRONNE

Jezioro Borek (Kosarzyn) – zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku na odcinku 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca.

J. Ilno (Torzymskie) – zakaz połowu przez cały rok na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu.

Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki”.

J. Moczydło (Osiecznica) - zakaz połowu od 1 stycznia do 31 maja każdego roku.wzdłuż północnowschodniej części linii brzegowej jeziora licząc od północnego pomostu kąpielowego na głębokość 40 m od brzegu na długości 350 m linii brzegowej.

Bóbr – zakaz połowu cały rok na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu EW Żagań II.

Ilanka – zakaz połowu obowiązuje cały rok od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów.

Młynówka – zakaz połowu przez cały rok od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru.

Odra - zakaz obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej.

Pliszka – zakaz połowu przez cały rok od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach.

Raduszczanka - zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary.

Starorzecze Krępa – zakaz połowu obowiązuje cały rok wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi.

Jez. Święte (Krutla) – zakaz połowu obowiązuje cały rok w części południowo – zachodnia jeziora. Granice obrębu biegną wzdłuż linii brzegowej jeziora rozciągającej się na odcinku 130 m wzdłuż brzegu na wschód od wypływu rzeki Pintus oraz na odcinku 300 m od tego wypływu wzdłuż zachodniego brzegu jeziora oraz w głąb jeziora do linii prostej łączącej powyższe odcinki.

Nysa Łużycka - zakaz połowu obowiązuje cały rok od przejścia granicznego do Wyspy Teatralnej w Gubinie.