Składki członkowskie i opłaty

Powiadom znajomego:

  Składki członkowskie na 2024 r.

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2024 r.

Składki i opłaty okresowe na 2024 r.

Informacja dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym na 2024 r. 

 

Od 2019 roku uchwałą Zarządu Okręgu nr 2/11/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku dokonano podziału rzeki Odra na trzy odrębne akweny (łowiska odpowiadające odcinkom obwodów rybackich opisanych w Zezwoleniu Amatorskiego Połowu Ryb). Ma to duże znaczenie podczas wyboru składki - jeden akwen. Podział przedstawiony został poniżej:

Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 9 - Odra od ujścia Dobrzejówki w okolicach miejscowości Dobrzejowice do ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) w okolicach miejscowości Nietkowice wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką – nr łowiska w rejestrze – 1,

Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 10 - Odra od ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) w okolicach miejscowości Nietkowice do ujścia Nysy Łużyckiej powyżej miejscowości Kosarzyn wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką –  nr łowiska w rejestrze – 2,

Obwód rybacki rzeki (Akwen) Odra 1 - Odra od ujścia Nysy Łużyckiej powyżej miejscowości Kosarzyn do ujścia Pliszki powyżej miejscowości Urad wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką– nr łowiska w rejestrze – 3.

Poniżej mapka z podziałem rzeki Odra ze względu na obwody i nr łowiska w rejestrze połowu ryb.